A Jub honlap használatának általános feltételei
1. Bevezető
A honlap ebben a tájékoztatóban azt a fogalmat jelenti, mely magában foglalja a www.jupol50.hu címen szereplő összes internetes oldalt.

2. A honlap tartalma
A honlapon található mindenféle tartalom informatív jellegű, és elsősorban tájékoztatásul szolgál. A Jub kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapon szereplő adatok valódiak, megbízhatóak és jó minőségűek legyenek. Mindemellett az esetleges gépelési hibákért, és a naprakész adatok késedelmes, illetve hiányos feltüntetéséért nem vállal felelősséget.

3. Szerzői jogok védelme
Ez a honlap a Jub kizárólagos tulajdonát képezi. Ezért a honlapon feltüntetett adatokkal, képekkel, szövegekkel és egyéb adatokkal történő bárminemű visszaélés tilos. A fent feltüntetett adatok bárminemű másolása, terjesztése vagy egyéb módon történő felhasználása a Jub előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül tilos.

4. Személyes adatok védelme
A honlap első alkalommal történő látogatásakor az Ön számítógépén egy ún. „süti” mentődik el, amelyet Ön le is tilthat vagy a megfelelő beállítások segítségével megakadályozhatja ennek elmentését. A „sütik” kisméretű fájlok, melyek a honlappal való jobb kommunikációt segítik elő, és amelyek segítségével a honlap tárolni tudja az Ön személyes beállításait. Fontos tudni, hogy ezeken a fájlokon keresztül semmiképp sem férhetünk hozzá az Ön személyes adataihoz vagy más adataihoz, melyeket a számítógépén tárol, kivéve azokat az adatokat, amelyek bárki számára hozzáférhetőek (a böngésző típusa, operációs rendszer típusa, stb.). Az Ön által a honlapon feltüntetett adatokat az interneten keresztül elektronikus formában kapjuk meg, mely nincs ellátva védelemmel, ezért ezekhez mások is hozzáférhetnek. Az Ön személyazonosságának és személyes adatainak védelme érdekében ne tüntessen fel olyan adatokat, amelyekről nem szeretné, hogy más is hozzáférjen.

5. Külső linkek
A honlapunkon találhatók olyan más internetes oldalakhoz kapcsolódó linkek, melyek nem képezik ennek a honlapnak a részét. Ezen oldalak tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

6. A feltételek módosítása
A Jub fenntartja magának a jogot, hogy az általános feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A változtatások a megjelentetésüket követően azonnal hatályba lépnek. E jogok miatt a honlap látogatásakor mindig figyelmesen olvassa el a használat szabályait és feltételeit.

7. Illetékes Bíróság
Ezeken az internetes oldalakon feltüntetett anyagok használatával kapcsolatos értelmezések és jogi kérdések tekintetében kizárólag a szlovén törvények alkalmazhatók. A feltüntetett anyagok használatával kapcsolatos viták és követelések tekintetében a Ljubljanai Bíróság bír illetékességi jogkörrel.

8. A JUB d.o.o. cég személyi adatfeldolgozási szabályai
a. Az adatfeldolgozás célja és kezelője
A személyi adatok feldolgozása szabályainak célja az, hogy lehetővé tegyük a felügyeletet és tájékozottságot, és tudassuk Önökkel, melyik személyi adatokat gyűjtjük, miért gyűjtjük azokat
és hogyan használjuk azokat fel. A személyi adatok kezelője a JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28. 1262 Dol pri Ljubljani, e-mail: [email protected]
A személyi adatkezelő a személyi adatok védelméről szóló törvénnyel és a személyi adatok védelméről szóló általános rendelettel összhangban (GDPR) akkor dolgozhatja fel az adatokat: (1) ha a feldolgozásra a szerződés teljesítéséhez van szükség, (3) a feldolgozásra a cég törvényes kötelezettségeinek teljesítéséhez van szükség, (3) vagy a feldolgozás esetén, amelybe az együttműködésünk keretén belül önkéntesen beleegyeznek.

b. A személyi adatok gyűjtésének célja és típusai
A JUB a honlapja segítségével gyűjti a személyi adatokat az alábbi esetekben
I) e-novice (e-hírek)
Ha a honlapunkon bejelentkezett az e-novice oldalra, szükségünk van az e-mail címére, hogy küldhessük Önnek az e-híreket.
II) Érdeklődés vagy kérdés
Ha a honlapunkon kérdést tett fel, vagy konkrétan érdeklődik valami iránt, az Ön adatait a válaszadás, vagy ajánlatküldés céljára dolgozzuk fel. Az Önökkel való könnyebb kapcsolattartás végett Önöktől a családi és utónevüket, az e-mail címet és/vagy telefonszámot kérjük, ahol értesíthetjük Önöket minden jelentős tényről a kérdésükkel kapcsolatban.
III) A látványterv megrendelése
Ha a honlapunkon látványtervet rendelt meg, a személyi adatait a látványterv céljára dolgozzuk fel. A családi és utónév, valamint a cím mellett, amelyekre szükségünk van a megrendelés teljesítésére, az Önnel való könnyebb kapcsolatteremtés végett elkérjük az e-mail címet és telefonszámot.
IV) Internetes áruház
Ha a honlapunkon árut vett az internetes áruházban, az Ön személyi adatait a megrendelt termék szállításának céljaira dolgozzuk fel. A családi és utónév, valamint lakcím mellett, amelyekre szükségünk van a megrendelés teljesítéséhez, az Önnel való könnyebb kapcsolattartás végett szükség van pl. a termékek vásárlásakor előforduló kételyek esetén, e-mail címet és telefonszámot is kérünk Öntől.
V) Nyeremény- játékok
Ha részt vesz a nyereményjátékaink valamelyikén, az Ön személyi adatait, amelyeket a nyereményszelvényen megad nekünk, a nyereményjátékok céljára használjuk fel. A JUB az egyes személyek adatait a nyeremények szétosztásához dolgozza fel, valamint az estleges adózási célra, ha erre szükség van a nyeremény értéke miatt.
A személyi adatok más célra is feldolgozásra kerülhetnek, ha ilyen feldolgozáshoz a beleegyezését adta. A beleegyezés az Ön önkéntes, kimondott, informális és kétségbevonhatatlan akaratnyilvánítását jelenti, amellyel jóváhagyását fejezi ki a meghatározott célú adatfeldolgozásra. A személyes hozzájárulását megadhatja (írásbeli vagy szóbeli) nyilatkozatával vagy más érthető megerősítő tevékenységével. A JUB webhelye használata esetén pl. beleegyezésnek számít, ha a web-helyen az üres mezőre klikkeléssel jóváhagyja, hogy engedélyezi a személyi adatok feldolgozását bizonyos célra (pl. az e-hírek megrendelésére).
Ha Ön 15 évnél fiatalabb, nem adhat érvényes beleegyezést a személyi adatok feldolgozásához. Ebben az esetben az Ön személyi adatainak feldolgozásába bele kell, hogy egyezzen valamelyik szülő, illetve gondnok.

c. Személyi adatok feldolgozása
Ha ebbe beleegyezett, minden személyi adatát felhasználhatják a közvetlen piaci értékesítéshez a személyi adatok védelmének területével foglalkozó mindenkor érvényes törvényekkel (A személyi adatok védelméről szóló törvény Zvop-1) és más kötelező jogi aktusokkal összhangban az ország és az Európai Unió szintjén (Személyi adatok védelméről szóló általános rendelkezés – GDPR). JUB a közvetlen értékesítést mindenekelőtt az alábbiak szerint teszi:
• az újdonságokról szóló rendszeres értesítés céljaira, az ajánlatok, reklámanyagok, magazinok és eseménymeghívók elküldéséhez;
• a nyereményjátékokról szóló értesítésekhez, amelyeknek a szervezője a JUB, vagy amelyeknek a szervezője más jogi személy, aki a nyereményjátékot a JUB-bal való együttműködésben szervezi,
• az Önre szabott ajánlatok kialakításához, az Ön által kifejezett preferenciák és érdeklődések alapján,
• A közvetlen értékesítést minden kommunikációs csatornán végezhetjük: postán vagy e-mailen keresztül, rövid SMS és MMS üzeneteken keresztül, telefonon (vonalas és mobil), facebookon és más közösségi hálókon keresztül. Csak azon a kommunikációs csatornán értesítjük Önt, amelyhez a hozzájárulását adta.
A személyi adatokat különböző belső kutatások, ill. elemzések céljaira is feldolgozzuk, amelyek az egyes értékesítési akciók sikerességének megállapításával kapcsolatosak. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit arra használjuk fel, hogy javítsuk a munkafolyamatainkat, áru- és szolgáltatáskínálatunkat a nagyobb sikeresség irányába.

d. Adatmegőrzési idő
Az adatok megőrzésének ideje meghatározott, tekintettel az egyes adatok besorolására. A szerződéses viszonyok létesítésére és teljesítésére megszerzett személyi adatokat, mint adókötelezettek az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében tíz évig vagyunk kötelesek megőrizni. Egyéb személyi adatokat a céljuk teljesüléséig őrizzük, ami miatt gyűjtöttük azokat, illetve legfeljebb 5 évig az egyénnel való üzleti viszony megszűnését követően. Az Ön belegyezésével feldolgozott személyi adatokat legfeljebb 1 évig őrizzük a beleegyezés visszavonását követően. Az őrzés idejének elmúltával az adatokat töröljük, megsemmisítjük, zároljuk, vagy érvénytelenítjük, ha a törvény egyes adattípusok esetében nem rendelkezik másképp.

e. A személyi adatok felhasználásának megszüntetése iránti kérelem
Ha az Ön adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel (pl. a közvetlen értékesítés miatti feldolgozás), a beleegyezését bármikor visszavonhatja levélben a címünkre JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani vagy értesítés küldésével az [email protected], címre, a kijelentkezés lehetősége fennáll az általunk küldött minden elektronikus üzenetben is.
Az Ön beleegyezésének visszavonása nem hat ki a feldolgozás törvényességére, amely az Ön beleegyezése alapján történt a visszavonásig.

f. Az egyének jogai
Ha a JUB dolgozza fel az Ön személyi adatait, az alábbi jogokkal rendelkezik:

I) Jog a javításra: kérheti a személyi adatai kiegészítését vagy kijavítását, ha azok hiányosak vagy pontatlanok
II) Törlési jog: Joga van elérni azt, hogy a személyi adatait töröljük, ha fennáll az alábbi okok egyike: (a) a személyi adatokra nincs tovább szükség arra a célra, amelyekre gyűjtötték vagy másképp kerültek feldolgozásra; (b) amikor visszavonja a beleegyezését, amely alapján a feldolgozás történik, és amikor a feldolgozáshoz nem áll fenn semmilyen más jogi alap; (c) amikor tiltakozik a feldolgozás ellen, az adatok feldolgozásához azonban nem létezik semmilyen törvényes ok; (d) a személyi adatokat törvényellenesen dolgozták fel.
III) Megismerési jog: Mindig jogosult arra, hogy megtudja, Önnel kapcsolatban dolgoznak-e fel személyi adatokat, ha ez megtörténik, a személyi adatokhoz való hozzáférést és a következő információkat: (a) a feldolgozás célját; (b) az érintett személyi adatok típusát; (c) a felhasználókat vagy a felhasználók minősítését, akikkel megismertették vagy meg fogják ismertetni a személyi adatokat; (d) a személyi adatok megőrzésének várható idejét, vagy ha az nem lehetséges, ennek az időszaknak a meghatározására alkalmazott kritériumokat; (e) amikor a személyi adatokat nem Öntől gyűjtötték a rendelkezésre álló információkkal, az eredetükkel kapcsolatban.
IV) Feldolgozás korlátozásának joga: kérheti a személyi adatai feldolgozásának korlátozását, különösen, ha vitatja annak pontosságát – mégpedig az időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi a személyi adatai pontosságának ellenőrzését; ha a feldolgozás törvényellenes, ellenzi a személyi adatok törlését; ha lejárt az adatok őrzésének határideje, Önnek pedig szüksége van rájuk a jogi követelések érvényesítéséhez; ha kifogást nyújtott be a feldolgozással kapcsolatban, amíg nem ellenőrzik, vajon a mi törvényes indokaink felülkerekednek-e az Ön indokain.
V) Az adatok továbbíthatóságának joga: Joga van arra, hogy átvegye a nekünk átadott adatokat, szerkesztett, általánosan használt és géppel olvasható formában, és joga van arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőhöz továbbítsa, amikor a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapul vagy a feldolgozás automatizált eszközökön történik. Az Ön kérésére, amikor az műszakilag kivitelezhető, a személyi adatok közvetlenül átkerülhetnek más kezelőhöz.
VI) Kifogásolási jog: Amikor az Ön adatait a jogi érdek alapján dolgozzuk fel az értékesítés céljaira, beleértve a profilok kialakítását, az ilyen feldolgozás ellen bármikor kifogást emelhet. Kérheti, hogy csak a teljesítéshez szükséges személyi adatokat dolgozzuk fel.
A személyi adatok feldolgozásának módját, amelybe az egyén beleegyezett, illetve azokat a mindenkor érvényes törvénnyel összhangban dolgozzuk fel.
VII) A fellebbezés benyújtásának joga az Információs biztoshoz: Amennyiben nem döntünk törvényes határidőn belül az Ön kérelméről vagy elutasítjuk a kérelmét, lehetősége van a fellebbezésre a Szlovén Köztársaság Információs Biztosánál, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.

g. Záró rendelkezések
A honlapra való belépéssel egyetért, megismerte és elfogadja a fent felsorolt feltételeket.
A szabályokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos törvények az irányadók. A jelen szabályok 2019.01.01-én lépnek hatályba.

JUB d.o.o